Qiimaha

Qiimaha markazka lagu barto oo ah qiimo aad u macquul ah arday iyo walidiind badana raali galiya ayaa markale markazka wuxuu hoos u dhigay ajuurada ardayga laga qaado.
Markazku wuxuu leeyahay qeeba kala duwan iyo koorsoyinkala duwan, taas oo midkasta leedahay qiima u gooniya. Hadaba isdiiwaan gelinta kadib ardayga waxaa loosoo diri doonaa email oo kuqoranyahay qiimaha madada uu doortay iyo qaabka uu ubixin lahay.