Qeybta Luqada Carabiga


Wuxuu ka koobanyahay  3 Heer :

Qeybta Luqada Carabiga

HEERARKA          MUDDADAMAADOOYINKA
Heerka 1 aad3 BiloodCarabi - Khad Nassikh- Imlaa
Heerka 2 aad4 BiloodCarabi - Naxwe - Imlaa -Sarfi -Khad Ruqca
Heerka 3 aad5 BiloodCarabi - Naxwe - -Sarfi - Balaaqo - Adab - caruud - Khad diiwaani
Qeybta Luqada Carabiga maadooyinka lagu qaadanayo iyo muddada ay soconeso.