Qeybta Hormarinta Nafta


Wuxuu ka koobanyahay 3 Heer :

Qeybta Hormarinta Nafta

HEERARKA     MUDDADAMAADOOYINKA
HEERKA 1 aad3 BiloodGuuleysiga - Liibaanta - Hogaaminta
HEERKA 2 aad3 BiloodLadhaqanka dadka - wax soojeedinta - Fikrka Xooga badan
HEERKA 3 aad3 BiloodXiriirka - maareynta waqtiga - Caafimaadka Bii,ada - Hormarinta Nafta
Qeybta Hormarinta Nafta

Shuruudaha