Qeybta Duksi sare


Wuxuu ka koobanyahay 3 heer :

Qeybta Duksi sare

HEERARKA     MUDDADAMAADOOYINKA
HEERKA 1 aad3 BiloodTafsiir - Xadiith -Musdalax - Tawxiid - Fiqhi - Tajwiid
HEERKA 2 aad4 BiloodTafsiir -Xadiith -Tawxiid -Fiqhi -Usuul Fiqhi - Usuulu Tafsiir - Taarii
HEERKA 3 aad5 BiloodFaraaid- Joqoraafi - Engalish -Kiswahili - saynis - xisaab
Qeybta Duksi sare maadooyinka lagu qaadanayo iyo muddada ay soconeso.

Shuruudaha