Qeybta Duksi hoose

 

Qaybta dugsi hoose waxey ka koobantaha 5 fasal, Fasalkastana wuxuu loogu talgalay in lagu dhameeyo sadax bilood. Maadooyinka fasalada lagu qaadanayo hoos ka aqriso. 

Qeybta Duksi hoose

FASALADA      MUDDADAMAADOOYINKA
Fasalka 1 aad3 BiloodFarbarasho - Carabi - Tawxiid - Xadith -Fiqhi
Fasalka 2 aad3 BiloodCarabi - Tawxiid - Xadiith - Fiqhi
Fasalka 3 aad3 BiloodCarabi - Tawxiid - Xadiith - Fiqhi
Fasalka 4 aad3 BiloodCarabi - Tawxiid - Xadiith - Fiqhi - Siira
Fasalka 5 aad3 BiloodCarabi - Tawxiid - Xadiith - Fiqhi - Siira - Xisaab
Qeybta Duksi hoose maadooyinka lagu qaadanayo iyo muddada ay soconeso.
Shuruudaha
Waxaa loogu talagalay ardayda bilawga ah.
Waa in uu yaqanaa qorida iyo awrinta luqada Carabiga.

 

Qeybta Duksi hoose

 

 

 

 

 

 

d

Target Content

c

Target Content

c

Target Content

text here