Programs/Courses

Programs/Courses

QEYBAHA MARKAZKA

Qeybta Luqada Carabiga :

Wuxuu ka koobanyahay  3 Heer :

HEERARKA MUDDADA MAADOOYINKA
Heerka 1 aad 3 Bilood Carabi – Khad Nassikh- Imlaa
HeerKa 2 aad 4 Bilood Carabi – Naxwe – Imlaa -Sarfi –

Khad Ruqca

Heerka 3 aad 5 bilood Carabi – Naxwe – -Sarfi – Balaaqo –

Adab – caruud – Khad diiwaani

Qeybta Duksi hoose :

Wuxuu Kakoobanyahay 5 Galaas:

Shuruudaha

GALAASASKA MUDDDA MAADOOYINKA
Galaaska 1 aad 3 bilood Farbarasho – Carabi –

Tawxiid – Xadith -Fiqhi

Galaaska 2 aad 3 bilood Carabi – Tawxiid – Xadiith –

Fiqhi

Galaaska 3 aad 3 bilood Carabi – Tawxiid – Xadiith –

Fiqhi

Galaaska 4aad 3 bilood Carabi – Tawxiid – Xadiith – Fiqhi – Siira
Galaaska 5 aad 3 bilood Carabi – Tawxiid – Xadiith –

Fiqhi – Siira – Xisaab

Shuruudaha

Qeybta Duksi Dhexe :

Wuxuu kakaoobanyahay 3 Galaas

Galaasaska Muddada Maadooyinka
Galaaska 6 aad 3 Bilood Carabi – Tawxiid – Xadiith –

Fiqhi – Siira

Galaaska 7 aad 4 bilood Carabi – Tawxiid – Xadiith –

Fiqhi – Siira- tajwiid

Galaaska 8 aad 5 Bilood Carabi – Tawxiid – Xadiith –

Fiqhi – Siira- Engalish – Xisaab

Qeybta Duksi sare :

Wuxuu ka koobanyahay 3 heer :

Shuruudaha

Heerarka Muddada Maadooyinka
Heerka 1aad 3 Bilood Tafsiir – Xadiith -Musdalax –

Tawxiid – Fiqhi – Tajwiid

Heerka 2aad 4 Bilood Tafsiir -Xadiith -Tawxiid -Fiqhi

-Usuul Fiqhi – Usuulu Tafsiir – Taarii

Heerka 3aad 5 Bilood Faraaid- Joqoraafi – Engalish – Kiswahili – saynis – xisaab

Qeybta Hormarinta Nafta :
Wuxuu ka koobanyahay 3 Heer :

Heerarka Muddada Maadooyinka
Heerka 1 aad 3 Bilood Guuleysiga – Liibaanta – Hogaaminta
Heerka 1 aad 3 Bilood Ladhaqanka dadka – wax soojeedinta –

Fikrka Xooga badan

Heerka 1 aad 3 Bilood Xiriirka – maareynta waqtiga –

Caafimaadka Bii,ada – Hormarinta

Nafta