Koorsooyin

Waxaan bixinaa koorsooyin kala duwan oo isugu jira bilaaw, heer dhexe ilaa heerar sare. Koorsooyinka waxaa ka mid ah luqada Carabiga, Ingiriiska, Sawaxiliga oo dhamaan heerar kala duwan leh. Sidoo kale waxaad heleda koorsooyinka dugsi hoose, Dugsi dhexe iyo Dugsi sare.