Koorsooyin bilaash ah

Sidee uga faa’iideysta koorsooyinka bilaash ka ah?

Koorsooyinka bilaash ka ah waxaa loogu talagalay qof walba oo daneenaya barashda maadooyin diini iyo maadi ba. dhamaan koorsooyinka waxa ay kubaxayaan afka Soomaliga.

Si aad uga faa iideysato koorsooynkaan fadlan raac tilmaamaha iyo talooyinka soo socda:

1.    Soo iibso buugagta koorsada mise madada aad baraneeso.

2.    Udhageyso casharada sida ay ukala horeeyan.

3.    Ka shaqeey su’aalaha buuga ku qoran.

4.    Ha ka boodin hal cashar citaa hadii uu kala fudud yahay casharka.

5.    Dhamaan video yaasha casharka waa bilaash.

KAFAAIIDEYSi WACAN. 

Ardayda markazka kuxiran waxey heli doonan faa’iidooyin badan oo ay ka maid tahay  Jadwal ku haboon waqtigiisa, imtaxaano, macalin ka caawiya maadada iyo faaidooyinkale oo dheeraad ah.


IS DIIWANGALI

Please login