Shuruudaha

 Shuruudaha Ardayga

Shuruudaha guud.

Barnaamijka waxaa loogu talagalay ardayda da’doodu kasareeso 5+ rag iyo dumarba

Dhamaan ardayda waa in ay is diiwaangeliyaa. Waa in uu soo iibsadaa buugta qoraalka iyo kuwa layliga(exercise and text books).

Dugsi hoose

Waxaa loogu talagalay ardayda bilawga ah.

Waa in uu yaqanaa qorida iyo awrinta luqada Carabiga.

Dugsi dhaxe

Waa in uu yaqaana qorida iyo aqrinta luqada Carabiga. Waa in uu kubaasaa imtixaanka galida(ardayda aan horay usoo marin dugsi hoose).

Dugsi Sare

Waa in uu soo maray qeeb luqada carabiga.

Luqada Carabiga

Waa in uu yaqaanaa qorida iyo aqrinta luqada carabiga.

Koorsooyinka Markazka uu buxiyo