Codsashada ardaynimada | Apply Online

Ardayda waxey iska diiwaan galin karaan online ayagoo buuxinaya formaka online ka, mise soo dajiso (download) fadlaan raac tilmaamaha foomka ku qoran. fadlan ha buuxinin foomka hadii aadan shuruudaha buuxinin. 

Si aad uga midnoqoto ardayda ku xiran markazka fadlan isdiiwaan gali. 

Fadlan aqri shuruudaha lagarabo ardayda dugsi hoose.
Si aad u noqoto arday fadlan buuxi foomka 

Waan kaxunnahay qaadashada ardayda Dugsi dhexe hada ma furna. 
Fadlan fiiri taariqaha aqbalaada ardayda. 

Waan kaxunnahay qaadashada ardayda Dugsi sare hada ma furna. 
Fadlan fiiri taariqaha aqbalaada ardayda. 

Waan kaxunnahay qaadashada ardayda Luqada Carabiga hada ma furna. 
Fadlan fiiri taariqaha aqbalaada ardayda. 

Waan kaxunnahay qaadashada ardayda Horumarinta nafta hada ma furna. 
Fadlan fiiri taariqaha aqbalaada ardayda. 

Waan kaxunnahay qaadashada ardayda Koorsooyinka maadiga hada ma furna. 
Fadlan fiiri taariqaha aqbalaada ardayda. 

Horumari naftada kafaaideyso waqtigaga