Thank you for submitting student application form

Your application will be assessed by the enrolment team in line with the institution requirements. You will be notified the outcome in 10 working days.

Dalabkaaga ardaynimada waxxaa qiimeyn doona waaxda diiwaangelinta ardayda ayagoo raacayo shuruudaha markazka. Natiijada waxaa lagula wadaagi doona 10 maalmood oo shaqo gudaheed. 

Learn more about registration procedure