Admission

Barnaamijka waxaa loogu talagalay ardayda da’doodu kasareeso 5+ rag iyo dumarba. Markazku wuxuu qaadanya arday cayiman oo kaliya xiliyada aqbalaada ardayda waa waxaa ka heli karetaa halkan